Wczytuję dane...

Dysk zabezpieczony przed zapisem – jak odblokować?

Stan i objawy: Komputer klienta z dwoma dyskami: SSD na którym jest Windows 10 i 2TB zwykły dysk magnetyczny z dwoma partycjami. Po dwóch latach nagle nie można nic zapisać na obu partycjach drugiego dysku. Dane są widoczne i można je kopiować na inny dysk, ale nic nie można na nim zmienić. Wyskakuje komunikat: „Dysk jest zabezpieczony przed zapisem"

Działania: Sprawdzenie stanu dysku: odczytanie statusów w S.M.A.R.T (Health). Brak błędów czy ostrzeżeń. Zastosowanie tzw. "przywrócenia stanu fabrycznego" dyskowi przez uruchomienie z pendrive z Parted Magic poleceń wykonujących Secure Erase. Po wykonaniu tego próba zainicjowania dysku przez systemowe Zarządzanie dyskami. Jednak w systemie klienta nie chciał tego zrobić: dalej był komunikat „Dysk jest zabezpieczony przed zapisem". Sprawdziłem to samo ale uruchamiając system zainstalowany na pendrive. Z innego systemu bez problemu dało się zainicjować dysk i założyć partycje. Wiedząc że problem występuje w Windowsie klienta wykorzystałem narzędzie DISPART do zmiany atrybutów dysku.

Wykonałem: W menu Start wpisałem „cmd”. Kliknąłem prawym przyciskiem myszy i wybrałem „Uruchom jako administrator”. W wierszu poleceń użyłem komendy „diskpart”, a potem „list disk” i „select disk x” (za x wstawiłem cyfrę, którą oznaczony był problematyczny nośnik na otrzymanej liście). Wpisałem polecenie „attributes disk clear readonly” i wcisnąłem Enter.

Po wykonaniu powyższego dysk zaczął działać poprawnie: można było na niego zapisywać. Czyli operacja się udała, i najważniejsze: pacjent przeżył!.

Google+