Wczytuję dane...
Waga produktu: 0.4 kg
Realizacja zamówienia: 1 dni
EAN: 5904584463075
Wysyłka od: 8.89 PLN
Producent: Kompas

TŁUMACZ I SŁOWNIK języka francuskiego 2

TŁUMACZ I SŁOWNIK języka francuskiego 2

TŁUMACZ Tłumacz i Słownik Języka Francuskiego 2 służy zarówno jako wszechstronne narzędzie do tłumaczenia tekstów, jak i jako słownik. Cechuje go najwyższa jakość tłumaczenia automatycznego z francuskiego i na francuski spośród dostępnych na polskim rynku programów, a ponadto wielka ilość dostępnych opcji i łatwość obsługi Zawiera zdecydowanie największy słownik komputerowy francusko-polski i polsko-francuski spośród dostępnych w Polsce. Uczy on 200.000 haseł 310 000 tłumaczeń oraz 3.1 min form odmiany wyrazów Dzięki temu można uzyskać znacznie lepsze wynik niż w pracy z jakimikolwiek innymi komputerowymi systemami tłumaczącymi z francuskiego i na francuski

Program znakomicie ułatwia zrozumienie tekstów francuskich oraz tłumaczenie tekstów (np. korespondencji) na język obcy. Tłumaczy dowolnej długości dokumenty listy, e-maile. strony www. artykuły i ogłoszenia w gazetach instrukcje obsługi i wszelkie inne teksty W porównaniu do poprzedniej wersji poprawiona została jakość tłumaczenia automatycznego dodano dziesiątki nowych opcji i możliwości programu, rozszerzono słownik

Katalog opcji programu jest bardzo obszerny. Program ma m.in. następujące możliwości:

• udostępnia kilkanaście trybów pracy, m.in. automatyczny, interaktywny: umożliwiają one pełną kontrolę nad tłumaczonym tekstem:

• bardzo rozszerzone słowniki programu z dziesiątkami tysięcy zwrotów, idiomów i przykładów użycia dostępne są zarówno osobno, jak i podczas procesu tłumaczenia.

• opcja wyświetlania wymowy słów francuskich w słowniku w postaci fonetycznej oraz znakami polskimi:

• program umożliwia tworzenie i zmianę słownika użytkownika: można również w łatwy sposób w ciągu kilku chwil dodać słownik specjalistyczny złożony nawet z wielu tysięcy haseł

• tłumaczy pliki tekstowe, dokumenty Word, strony internetowe, a także bieżącą zawartość schowka (nowość): umożliwia zapis m.in. w formacie Word (nowość), a także natychmiastowe wysłanie przetłumaczonego tekstu jako e-mail (nowość);

• program umożliwia zapamiętanie przetłumaczonych zdań w archiwum (nowość); raz dokonane tłumaczenie może być dowolnie często wykorzystywane przy tekstach podobnych - bardzo przydatna opcja przy tłumaczeniu np. formularzy:

• wybór spośród 45 kontekstów tematycznych pozwala na dokładne dostosowanie słownictwa do rodzaju tekstu istnieje opcja automatycznego doboru profilu rozpoznawanego tekstu:

• zdanie tłumaczone można wyświetlić w postaci tabeli, pozwalającej na łatwą i dokładną analizę wszystkich znaczeń wyrazów danego zdania.

• opcje gramatyczne pozwalają zachować właściwe formy grzecznościowe i niuanse stylistyczne danego języka.

• dostępna jest opcja korekty przetłumaczonego tekstu przez kliknięcie na przetłumaczony wyraz:

• możliwe jest przetłumaczenie i wyświetlenie w słowniku tekstów zaznaczonych w innych programach (nowość);

• dołączony jest osobny program do tłumaczenia nawet wielu plików po kolei, np. w tle podczas używania innych programów (nowość);

• program obsługuje wiele słowników użytkownika (nowość); można je zmieniać w zależności od tego, nad jakim tekstem pracuje się w danej chwili

• rozbudowana opcja sprawdzania pisowni umożliwia sugerowanie poprawnych form przez program (nowość);

• inne opcje to np. możliwość ponownego przetłumaczenia wybranego zdania, odnajdywanie zdania z tekstu źródłowego przez kliknięcie na zdanie przetłumaczone i odwrotnie, opcja wyświetlenia zdań z tekstu źródłowego i przetłumaczonego obok siebie i dziesiątki innych.

Katalog opcji tego programu jest znacznie obszerniejszy od innych programów tłumaczących z francuskiego i na francuski obecnych na polskim rynku. Umożliwia dokładną analizę zarówno poszczególnego zdania, jak i całego tekstu.

Interfejs programu jest pełnym i wygodnym edytorem tekstu w wersji polskiej i francuskiej, dostosowanym do współpracy z MS Word i innymi edytorami tekstu.

Program dokonuje bardzo złożonej i wielostronnej analizy gramatycznej, składniowej i leksykalnej poszczególnych zdań i całego tekstu, włączając w to analizę form wieloznacznych, kategorii gramatycznych, szyku zdania, powiązań między-wyrazowych Wykorzystaliśmy przy tym wiele lat doświadczeń, starając się cały czas ulepszać jakość tłumaczenia Położyliśmy szczególny nacisk na słownik programu, gdyż właściwy dobór słownictwa ma w wielu wypadkach kluczowe znaczenie dla końcowego tekstu.

TŁUMACZ STRON INTERNETOWYCH Tłumacz stron internetowych jest samodzielnym programem, dodawanym gratis do kompletu. Współpracuje z przeglądarką Internet Explorer 4.0 i jej wyższymi wersjami. Tłumaczy dowolne strony internetowe w języku francuskim bezpośrednio w oknie przeglądarki. Tłumacz stron internetowych umożliwia tez m.in. wybór profilu tłumaczonego tekstu oraz podmianę znaczeń w przetłumaczonym tekście

WIELKI SŁOWNIK Bardzo obszerny słownik francusko-polski i polsko-francuski (liczy 200.000 haseł mających 310.000 tłumaczeń) jest znacznie większy od innych słowników komputerowych dostępnych na rynku. Został bardzo rozszerzony w stosunku do poprzedniej wersji Jest w pełni funkcjonalny i może być używany samodzielnie. Posiada wiele cech, których nie mają inne słowniki komputerowe, a mają jedynie dobre słowniki książkowe:

• znaleźć w nim można dziesiątki tysięcy zwrotów. będących ilustracjami poszczególnych haseł, przykłady użycia wyrazów francuskich oraz objaśnienia odnośnie użycia właściwego odpowiednika

• przy wyrazach podane są informacje gramatyczne (jak rodzaj żeński przymiotników), podane wszelkie nieregularności (jak na przykład nieregularne formy liczby mnogiej):

• podana jest wymowa wyrazów, zarówno w postaci klasycznej transkrypcji fonetycznej, jak i znakami polskimi;

• w sposób szczególny zostało potraktowane zagadnienie czasowników nieregularnych znajdziemy pełny spis ich form odmiany:

• dodany został również specjalny program, który umożliwia odmienienie dowolnego podanego czasownika, co powinno pomóc usunąć wszelkie wątpliwości gramatyczne.

Interfejs słownika umożliwia m.in. wyszukiwanie ciągów znaków, zwrotów z danym wyrazem dodawanie własnych komentarzy, słów i znaczeń, a także podgląd znaczeń słów zaznaczonych w innych programach (nowość). Oczywiście możliwe jest znalezienie dowolnej formy odmiany wyrazu - zarówno francuskiego, jak i polskiego, czego nie umożliwi żaden słownik książkowy!

W formę pliku pomocy załączona jest tez gramatyka francuska.

Konfiguracja sprzętu: procesor Pentium. 32 MB RAM, CD 2x Windows 95/98/NT 4.0.'2000/ME/XP około 80 MB wolnego miejsca na dysku


Polecamy
Google+